A reklámpszichológia fejlődése 1. rész

Pszichológia

Pszichológia

A modern világban rengeteg reklámmal találkozunk minden
arra alkalmas helyen és felületen, minden hirdető igyekszik magát a többieknél előnyösebb
pozícióba helyezni. A versengésben a reklámpszichológia központi szerepet kapott,
a terület jelentősége a tudomány és technológia fejlődésével egyre csak nő. Reklámpszichológiáról
azóta beszélünk, mióta a reklámozás önálló szakmává nőtte ki magát.

A reklám kifejezést az 1830-as évek óta használjuk a mai értelemben, az első
reklámügynökséget Volney B. Palmer hozta létre 1841-ben. A hirdetési módszerek
fejlődését a 19. században az új technikai eszközök alkalmazása tette lehetővé,
a pszichológiai kutatási eredményeket pedig az 1900-as évektől alkalmazzák.

Az 1900-as évek első felében a reklámkészítés elsődleges célja a figyelemfelkeltés és az
emlékezeti hatás fokozása volt. A ’20-’30-as éveket a „mechanisztikus reklám”
határozta meg, mely a pavlovi kondicionálás-elméletre alapozott. Az 1940-es
évek elejéig a reklámok célközönségét csak passzív befogadónak tekintették,
ekkortól került a hangsúly az alanyok érzelmeire, szokásaira és kultúrájára.

Az 1950-es években a Gestalt pszichológia vált vezető irányzattá; azt vizsgálták,
hogy a befogadó hogyan igazítja saját érzékelési rendszeréhez a bejövő
ingereket A ’60-as évektől kezdve a márkához a reklámok különféle
tulajdonságokat kötöttek: presztízs, különleges életérzés, szabadság, stb… azaz
a motivációkutatás az alapja. Ekkor indult el az a folyamat, melynek eredménye
a mai „image” fogalom kialakulása.

Kovács Rhewa Andrea

You may also like...