Az Árpád kódex elvarázsol minket

Ha nagy megpróbáltatások és veszedelmek között telnek a napjaink, ezért úgy érezzük, nem tudunk helytállni a nehéz időszakban, érdemes erőt meríteni a múltban élt nagy személyek tetteiből és a szorongató helyzethez való hozzáállásukból. Persze nem az iskolai, sokszor száraz történelemkönyveket kell segítségül hívnunk, hanem valami sokkal élőbbet, lüktetőbbet, mint például az Árpád kódex című alkotás.

Árpád, a nagy honfoglaló vezér miatt sokan és sokszor ragadtak már tollat az elmúlt évezredben, természetesen érthető okokból, ugyanis emléket állítani annak, akinek az országot köszönhetjük, szinte kötelességünk. De ki volt a név mögött álló férfi?

Milyen gondolatok foglalkoztatták ezt a nagy elmét, akinek a vállát egy ország népének a terhe nyomta? Ez a monumentális, grandiózus alkotás, az Árpád kódex megadja a kérdéseinkre a választ és a sorok olvasása közben óhatatlanul is a kísérőjéül, a társául szegődünk ennek a vitathatatlanul igaz embernek az útja során, őszintén megértve a nagy hadvezér tetteit mozgató szálakat.

You may also like...