Hogy zajlik az ingatlan ajándékozás?

Ingatlan ajándékozást tervez? Íme minden, amit az ingatlan ajándékozás témaköréről tudni érdemes! Az ingatlan ajándékozás a tulajdonjog átadását jelenti, méghozzá ellenszolgáltatás nélkül. Ehhez megfelelően megszerkesztett ajándékozási szerződésre van szükség, hiszen csak így válhat jogszerűvé ez a folyamat.

Az ajándékozás során nem történik vételár-meghatározás. Az ajándékozás tényét azonban okiratba kell foglalni, és adó-, illetve illetékfizetési kötelezettséggel is járhat, amennyiben nem áll fenn valamilyen mentességi ok. Minden esetben ügyvédre vagy közjegyzőre van szükség az ingatlanügyi hatóságnak szánt dokumentumok elkészítéséhez, illetve benyújtásához.

A földhivatali eljárás díja, az ellenjegyző ügyvéd vagy közjegyző díja minden esetben előre fizetendő. Az ajándékozási szerződés kizárólag kétoldalú lehet, és minden esetben tartalmazza az ajándékozó és az ajándékozott személyek pontos nevét, címét és egyéb, a jogszabályban előírt személyes adatait.

Tartalmazza továbbá az ingatlan kötelezően előírt adatai mellett, az ajándék értékének megállapítását, az ajándékozó beleegyezési engedélyét az ajándékozott tulajdonhoz jutásához és egyéb adatokat. Ingatlan ajándékozás? Bízza magát szakértő ügyvédi irodára és kérjen személyes vagy online jogi konzultációt!

You may also like...